Guidelines

Wie zit er in de oppositie?

Wie zit er in de oppositie?

Meestal bestaat de oppositie uit alle partijen die niet in de uitvoerende macht zijn vertegenwoordigd. Dit is echter niet altijd het geval, soms geven partijen die zelf niet regeren gedoogsteun. De leider van de grootste partij die in de oppositie zit, wordt meestal de oppositieleider genoemd.

Welke partijen vormen de oppositie in Nederland?

De VVD leverde zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA en D66 beide vier ministers en twee staatssecretarissen en de ChristenUnie twee ministers en één staatssecretaris.

Hoe werkt het vormen van een coalitie?

Een coalitie is een verbond van twee of meer groeperingen, partijen of staten. In het bijzonder wordt het woord gebruikt voor een verbond van politieke partijen die dan in een volksvertegenwoordiging samen een meerderheid van de stemmen hebben.

Welke politieke partijen vormen de coalitie?

Nederland

  • Kabinet-Beel I (KVP/PvdA)
  • Kabinet-Zijlstra (KVP/ARP)
  • Kabinet-Van Agt I (CDA/VVD)
  • Kabinet-Lubbers I (CDA/VVD)
  • Kabinet-Lubbers II (CDA/VVD)
  • Kabinet-Lubbers III (CDA/PvdA)
  • Kabinet-Balkenende III (CDA/VVD)
  • Kabinet-Rutte II (VVD/PvdA)

Wie vormen de coalitie?

De coalitie werd gevormd door Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), Democraten 66 (D66), Christen-Democratisch Appèl (CDA) en ChristenUnie (CU), dezelfde partijen als het voorgaande kabinet-Rutte III.

Wat betekent een oppositiepartij?

De oppositie wordt in de politiek gevormd door alle politieke partijen die tegen de uitvoerende macht zijn gekant; deze partijen worden de oppositiepartijen genoemd.

Welke jaren Tweede Kamer verkiezingen?

Verkiezingen voor de Tweede Kamer vinden volgens de Kieswet in principe elke vier jaar plaats, in maart. Als er in dat jaar al verkiezingen worden gehouden voor de gemeenteraad of voor Provinciale Staten, worden de Tweede Kamerverkiezingen gehouden in mei.