General

Wie mag salueren?

Wie mag salueren?

Een saluut is een groet, in het bijzonder een groet door militairen en anderen die een uniform dragen. Salueren is een eerbetoon door het brengen van een saluut.

Wat is het grootste leger ter wereld?

Het Volksbevrijdingsleger van China telt het grootste aantal actieve militairen ter wereld: meer dan 2.260.000. Voeg daarbij nog eens 1.452.500 reservisten en je bekomt een krijgsmacht die in tijden van oorlog kan rekenen op meer dan 3.712.500 manschappen. Vooral de 68 militaire duikboten van China trekken de aandacht.

Wat is de hoogste militaire rang?

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is Defensies hoogste militair en daarmee de belangrijkste militair adviseur van de minister. De CDS geeft leiding aan het uitvoerende deel van de organisatie.

Heeft Belgie nog tanks?

Heeft het Belgisch leger tanks? Aanvankelijk kocht België 334 Leopards aan. Daarvan zijn momenteel nog 83 gevechtstanks bij Defensie. Van die tanks zullen 48 te koop worden aangeboden, 24 tanks zullen tentoongesteld worden en elf tanks zullen als oefendoelwitten gebruikt worden.

Welke landen hebben het grootste leger?

Top 10 Landen met de Grootste Legers (Personeel)

 • Brazilië – A: 327.710, R: 1.340.000, P: 395.000.
 • USA – A: 1.429.995, R: 850.880, P: 11.035.
 • Iran – A: 523.000, R: 350.000, P: 1.510.000.
 • De Russische Federatie – A: 766.000, R: 2.035.000, P: 449.000.
 • Bangladesh – A: 280.000, R: 2.400.000, P: 1.100.000.

Wat is de rangorde in het leger?

Officieren zijn de managers van het leger. De rangen van de officieren van laag naar hoog zijn: kornet/vaandrig, tweede luitenant, eerste luitenant, kapitein (of ritmeester), majoor, luitenant-kolonel (of overste), kolonel, brigadegeneraal, generaal-majoor, luitenant-generaal en tot slot generaal.

Welke rangen zijn er bij het leger?

militaire rangen

 • generaal (gen. / Gen)
 • luitenant-generaal (lt.-gen. / LtGen)
 • generaal-majoor (gen.-maj. / GenMaj)
 • brigade-generaal (bde.-gen. / BdeGen)
 • kolonel (kol. / Kol)
 • luitenant-kolonel (lt.-kol. / LtKol)
 • majoor (maj. / Maj)
 • kapitein-commandant (kapt.-cdt. / Cdt)

Heeft België luchtafweergeschut?

Ons land beschikt niet over luchtafweermiddelen op de grond om ons te beschermen tegen raketaanvallen, schrijven de specialisten. Mogelijke doelwitten zijn regeringsgebouwen en hoofdkwartieren van de EU en de NAVO. De aankoop van een antiraketsysteem vinden ze daarom noodzakelijk.

Hoeveel tanks heeft het Belgische leger?

Aanvankelijk kocht België 334 Leopards aan. Daarvan zijn momenteel nog 83 gevechtstanks bij Defensie.

Hoe geef acht?

Reacties. het lijkt mij dat het komt dat je iemand in acht neemt. Als er een hogere rank voorbij komt dan sta je in een houding om aan te geven dat je zijn aanwezigheid erkent.

Welk land heeft het grootste leger 2021?

In een totale strijdmacht van 7.054.000 mensen tellen de gewapende troepen van de Volksrepubliek van China 2.285.000 actieve militairen (de grootste groep ter wereld), 800.000 reservisten en zoveel als 3.969.000 paramilitairen in hun rangen.

Welk land is militair het sterkst?

1. Het leger van de Verenigde Staten. Op een onbetwiste eerste plaats staat het leger van de Verenigde Staten. Dat merk je onmiddellijk aan het jaarlijkse militaire budget: 587 miljard dollar!

Hoe sterk is het Europese leger?

Volgens de meest recente gegevens van het Europees Defensieagentschap voor 2015 (schatting) beschikken de strijdkrachten van de lidstaten samen over 1,4 miljoen soldaten, wat meer is dan de Verenigde Staten. De lidstaten geven meer dan 200 miljard euro uit aan defensie.