Miscellaneous

Wat is vernemen?

Wat is vernemen?

te weten komen formeel Voorbeeld: `Via mijn broer heb ik vernomen dat hij een andere baan heeft gevonden. ` 1) Afhoren 2) Bekwaam 3) Bemerken 4) Denken 5) Ervaren 6) Gewaarworden 7) Hebben 8) Horen 9) Iets te weten komen 10) Informeren 11) Kennisnemen 12) Meemaken 13) Merken 14…

Wat is de kraamkamer?

kamer waarin de kraamvrouw verblijft; (ook fig.) plaats waar iets ontstaat; 2. (oneig., met betrekking tot dieren) broedplaats.

Is het reet of reed?

reet zelfst. naamw. (de) Verbuigingen: retenVerbuigingen: reetje 1) kont, billen, achterwerk Voorbeeld: `hij had die dag een stekende pijn in zijn reet` 2) een (soms opengereten) spleet, een kier Voorbeeld: `Doordat o…

Hoe schrijf je geniet er van?

Geniet er van of geniet ervan Vooral op social media kom je deze varianten vaak tegen. Toch is er maar één juiste schrijfwijze, namelijk: Fijne vakantie, geniet ervan.

Wat is de betekenis van uitdijen?

De betekenis ervan is ‘in omvang toenemen, (zich) uitzetten’ of ‘zich uitbreiden, uitstrekken naar’. Dat het heelal uitdijt / uitdeint, is al sinds de jaren 1930 bekend.

Wat is een ander woord voor reet?

1) Achterste 2) Barst 3) Gaping 4) Garre 5) Gat 6) Gerre 7) Gleuf 8) Glip 9) Gluip 10) Groef 11) Hennepbraak 12) Inkeping 13) Keen 14) Kier 15) Kleine opening 16) Klink 1…

Wat is het meervoud van reet?

Woordherkomst en -opbouw

enkelvoud meervoud
naamwoord reet reten
verkleinwoord reetje reetjes

Hoe schrijf je ervan of er van?

We schrijven ervan aan elkaar als de combinatie een voornaamwoordelijk bijwoord is. Dat is het geval als u de combinatie kunt vervangen door het oorspronkelijke voorzetsel en een naamwoord. Na ervan kan ook een dat-zin of een beknopte bijzin volgen.

Hoe schrijf je er van uit?

De juiste schrijfwijze is: ervan uitgaan, ik ga ervan uit. De regel is: schrijf voorzetsels (zoals van en uit) aan een voorafgaand of volgend woord vast als het voorzetsel niet hoort bij een ander woord.

Wat betekent uitgedijd?

is uitgedijd (volt. deelw.) 1) Aangroei 2) Aankomen 3) Aanwas 4) Dik worden 5) Expanderen 6) Groeien 7) Openen 8) Opzetten 9) Opzwellen 10) Opzwellen van lichaamsdelen 11) Rijzen 12) Toenemen 13) Ui…

Wat is de betekenis van het woord reeds?

Definities die `reeds` bevatten: Alvast = 1) Al 2) Alreeds 3) Bij voorbaat 4) Bij voorbaat reeds zeker 5) Bijwoord 6) Eerlang 7) Inmiddels 8) Intussen 9) Intussen reeds 10) Nu reeds 11) Onderhand 12) Ondertussen 13) Onderwijl 14) Op voorhand 15) reeds 16) Vast 17) Vo… zaaisel = •het reeds gezaaide zaad.

Wat betekent Lik mijn reet?

betekenis & definitie. (19e eeuw) (plat) loop naar de pomp; dat doe ik niet. Syn. : lik me hol*, lik me naad*.

Wat vindt je ervan of wat vind je ervan?

Juist is: wat vindt u van de nieuwe minister? In deze zin is u het onderwerp. U is een persoonlijk voornaamwoord, de beleefdheidsvorm van de tweede persoon enkelvoud. In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind).

Kan ik er van uit gaan dat?

Goed is: ‘We gaan ervan uit dat het zal lukken. ‘ Ervan is één woord en uit staat daar los achter. Het hele werkwoord is uitgaan van (iets). Bijvoorbeeld: ‘We gaan uit van een goede afloop’ en ‘Ik ga uit van haar goede bedoelingen.

Is het vanuit of van uit?

Kan ik ervan uit gaan dat?

Antwoord. Juist is: We gaan ervan uit dat het zal lukken. Uit hoort bij het werkwoord (het is uitgaan van iets) en wordt dus niet aan ervan vast geschreven.

Wat is de betekenis van rijzen?

Het uitzetten van deeg of gebak door toevoeging van een rijsmiddel of het in volume toenemen van gerechten (vb. soufflés) waaraan stijfgeklopt eiwit is toegevoegd.

https://www.youtube.com/watch?v=jDtZiC5Gkh0